Restylen

Restylen

Restylen houdt in dat kleine en middelgrote deuken snel en doeltreffend worden verwijderd.Een voorwaarde voor deze behandeling is wel dat de lak niet beschadigd is.

Het kan gaan om deuken als gevolg van parkeer-, hagel- of transportschade. Ook deuken op moeilijk bereikbare plaatsen zoals spanten kunnen wij verwijderen. Met behulp van de reflectie van een TL-lamp op de bovenzijde van het plaatwerk kunnen wij precies bepalen hoe en waar wij welk gereedschap moeten gebruiken. Door van binnenuit volgens een vaststaand patroon druk uit te oefenen op de deuk verdwijnt deze beetje bij beetje, totdat de deuk volledig weg is.